Bel ons direct: 0570-503800

Mechanisatie

Mechanisatie

Tuin & Park

Tuin-en-park

Groen

Groen

Grond

Grond

Infra

Infra

Loonwerk

Loonwerk

maandag, 11 april 2016 17:11

Trekkercertificaat omwisselen voor T-rijbewijs!

Bestuurders van landbouwtrekkers of zelfrijdende werktuigen die alleen een trekkercertificaat hebben, moeten deze vóór 1 juli 2016 omwisselen voor een T-rijbewijs. Hiervoor moet eerst het originele trekkercertificaat worden ingeleverd bij de RDW en een Eigen Verklaring worden aangevraagd bij het CBR. Omwisselen van het trekkercertificaat kan wel 4 maanden duren, wacht niet met omwisselen en begin er nu direct aan.

Vanaf 1 juli 2015 geldt er een rijbewijsplicht voor bestuurders van landbouwtrekkers of zelfrijdende werktuigen. De rijbewijsplicht geldt niet alleen voor landbouwvoertuigen, maar ook voor grondverzetmachines. Voor bestaande bestuurders is er een overgangsregeling. Een geldig B-rijbewijs dat is afgegeven voor 1 juli 2015 geeft het recht om (land)bouwvoertuigen te besturen als de bestuurder 18 jaar of ouder is. Ook een B-rijbewijs, mits afgegeven voor 1 juli 2015, gehaald door minderjarigen via het 2toDrive-traject heeft recht om (land)bouwvoertuigen te besturen. Dat mag op het moment dat de bestuurder 18 jaar is geworden en ook zelfstandig mag autorijden. Bij verlenging van het B-rijbewijs wordt de categorie T tot 1 juli 2025 automatisch bijgeschreven.
Het trekkercertificaat geeft recht om tot 1 juli 2016 (land)bouwvoertuigen te besturen. Bestuurders die alleen een trekkercertificaat hebben, moeten het trekkercertificaat vóór 1 juli 2016 omwisselen voor een T-rijbewijs. Het is belangrijk om daar nu direct mee te beginnen, omdat de omwisselperiode wel 4 maanden kan duren. Wanneer het trekkercertificaat niet tijdig is omgewisseld, moet de bestuurder alsnog examen doen voor het T-rijbewijs.
Omwisselprocedure
Voor het omwisselen van het trekkercertificaat dient u bij de RDW een formulier aanvraag omwisselen trekkercertificaat te downloaden. Het aanvraag dient u volledig in te vullen en samen met het originele trekkercertificaat én een kopie van een geldig identiteitsbewijs op te sturen naar de RDW. Maak wel eerst een kopie van het trekkercertificaat (voor en achterkant), zodat u deze kunt tonen bij een eventuele controle door de politie. De RDW beoordeelt vervolgens uw aanvraag en u krijgt hiervan bericht per post.
Daarnaast dient u bij het CBR een zogenaamde Eigen verklaring aan te vragen, in te vullen en op te sturen naar het CBR. Het CBR beoordeelt dan of u rijgeschikt bent voor het besturen van een motorvoertuig. Dat houdt in dat u geestelijk en lichamelijk in staat bent om met een (land)bouwvoertuig te rijden. Het CBR beoordeelt uw Eigen Verklaring en u krijgt hiervan schriftelijk bericht. CBR streeft er naar om binnen 4 weken te reageren. Het kan voorkomen dat er aanvullend onderzoek nodig is door een medisch specialist of een rijtest. In dat geval kost het verkrijgen van een Eigen verklaring veel meer tijd.
Tijdig aanvragen
De beoordeling van uw rijgeschiktheid kan in sommige situaties door aanvullend onderzoek 4 maanden duren. Stuur dus zo snel mogelijk een Eigen verklaring op nar het CBR. Als u een positieve beoordeling van de RDW en het CBR heeft ontvangen, dan kunt u het rijbewijs met de categorie T aanvragen bij de gemeente.  De aanvraag voor het omwisselen van het trekkercertificaat voor het T-rijbewijs moet vóór 1 juli 2016 zijn ingediend bij uw gemeente.
Misverstand
Een misverstand blijkt nog steeds dat gedacht wordt dat een B-rijbewijs altijd recht geeft om (land)bouwvoertuigen te mogen besturen. Dit geldt alleen voor een B-rijbewijs dat is afgegeven vóór 1 juli 2015. Een B-rijbewijs behaalt na 1 juli 2015 geeft dus geen recht meer op categorie T. Alleen bij het C-rijbewijs (vrachtautorijbewijs) dat behaald is na 1 juli 2015 wordt de categorie T automatisch bijgeschreven. Een vrachtautobestuurder is namelijk opgeleid om een groot en zwaar voertuig te besturen.
 
Bestuurders die nu alleen een trekkercertificaat hebben en denken door straks een B-rijbewijs te halen dan de categorie T erbij te krijgen, vergissen zich dus. Voor deze bestuurders is het dus zaak om voor 1 juli 2016 het trekkercertificaat om te wisselen voor een T-rijbewijs. Belangrijk is dus om daar direct mee te beginnen.
 
Rijbevoegdheid voor landbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid
afgegeven vóór 1-7-2015 afgegeven vanaf 1-7-2015
Trekkercertificaat ja, tot 1-7-2016 n.v.t.
B-rijbewijs ja, tot 1-7-2025 nee
B-rijbewijs via 2toDrive ja, tot 1-7-2025 nee
C-rijbewijs ja ja
T-rijbewijs n.v.t. ja
Bron: Cumela (Auteur: Hero Dijkema)