UniCom Oost

Groen

Verbeteren grondkwaliteit

Omvormen van groen naar gras

Aanleg en onderhoud van bermen en sloten

Aanleg en onderhoud van poelen en recreatieterreinen

Aanleg natuurvriendelijke oevers

Onderhoud van bossen en houtwallen

Bomen zagen, uitboren stobben & takken versnipperen

Afplaggen natuurterreinen

Bemesten

Afvoeren afval

Laatste artikelen