Bel ons direct: 0570-503800

Mechanisatie

Mechanisatie

Tuin & Park

Tuin-en-park

Groen

Groen

Grond

Grond

Infra

Infra

Loonwerk

Loonwerk

vrijdag, 26 maart 2021 07:32

Maïspercelen op zand of löss kunnen tot 31 maart worden gemeld

Ondernemers die hun maïspercelen op zand- of lössgrond niet tijdig of niet goed hebben gemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), kunnen dit alsnog doen. Voorwaarde is wel dat op deze percelen geen mest is uitgereden voor 15 maart.

Als extra voorwaarde geldt dat de ondernemer het perceel ook heeft bijgewerkt in de applicatie van 'Mijn percelen', voordat de wijziging wordt doorgegeven.

Vanaf dit jaar is het bij maïs op zand- of lössgrond niet toegestaan voor 15 maart te bemesten met drijfmest of zuiveringsslib. Om dit te kunnen controleren, moesten ondernemers voor 16 februari hun maïspercelen gemeld hebben. Ondernemers die dit niet is gelukt, kunnen hun percelen alsnog melden.