UniCom Oost

Loonwerk

Verplichte melding maïsteelt op zand- of lössgrond

Verplichte melding maïsteelt op zand- of lössgrond

Agrarische ondernemers en ook cumelabedrijven die in 2022 maïs op zand- of lössgrond telen, zijn verplicht dit te melden bij RVO. Het melden kan tot en met 15 februari.

De melding dat op een perceel mais wordt geteeld kan direct worden gedaan via www.rvo.nl/maispercelen-melden. Op deze webpagina’s staan ook de voorwaarden en uitzonderingen benoemd. Percelen kunnen in deze periode steeds worden toegevoegd, verkleind of ingetrokken. In de periode 16 februari tot en met 14 maart kunnen percelen alleen worden verkleind of ingetrokken.

Regelgeving en controles

Het verplicht melden is onderdeel van een maatregel uit het 6e actieprogramma Nitraatlijn. Deze maatregel is in 2021 vastgesteld.  Daarin is opgenomen dat de eerste uitrijddatum voor zuiveringsslib en drijfmest op deze gronden bij maïsteelt pas is toegestaan vanaf 15 maart. De NVWA gebruikt de gegevens voor controles op het uitrijden in de periode tot 15 maart. Na deze datum wordt er gecontroleerd of percelen ook correct geregistreerd zijn voor de maisteelt.

Vorige artikel Mais hakselen met 2 shovels op de kuil
Volgende artikel GEBRUIKSWIJZER MESTSTOFFEN 2022