Bel ons direct: 0570-503800

Mechanisatie

Mechanisatie

Tuin & Park

Tuin-en-park

Groen

Groen

Grond

Grond

Infra

Infra

Loonwerk

Loonwerk

vrijdag, 24 augustus 2018 08:30

Uitrijdverbod breed uitgesteld, zowel gras- als bouwland

Minister Schouten van LNV heeft uitstel verleend van het uitrijdverbod voor zowel gras- als bouwland. Ook de plicht tot het telen van vanggewassen en groenbemesters is uitgesteld.

Het bemesten van verdroogde grond kan nadelig zijn voor het milieu. Daarom wordt er meer tijd gegeven om mest uit te rijden:

  • voor bouwland (op alle grondsoorten) tot en met 15 september 2018
  • voor grasland (op zand- en lössgrond) tot en met 15 september 2018
  • voor grasland (op klei- en veengrond) tot en met 30 september 2018

Dit geldt voor zowel vaste mest als drijfmest.

Voorwaarden bouwland

De verlenging van de uitrijperiode op bouwland geldt voor alle soorten dierlijke mest. In alle gevallen moet uiterlijk 17 september een groenbemester of winterkoolzaad voor de winning van zaad in 2019 zijn ingezaaid of er moeten in het najaar bloembollen worden geplant.

Op zand- en lössgrond mogen alleen gewassen als groenbemester worden gebruikt die na de teelt van mais als vanggewas zijn toegelaten. Het gaat dan om gras, wintergraan (rogge, tarwe, gerst, triticale), bladkool, bladrammenas of Japanse haver.

Voorwaarden grasland

De verlenging van de uitrijperiode geldt voor alle soorten dierlijke mest. Mest mag langer op klei- en veengrond worden uitgereden omdat deze bodem meer tijd nodig heeft om geschikt te zijn om mest uit te rijden, zodat het gewas de nutriënten goed kan opnemen uit de bodem.

De minister wijst boeren erop dat er vanwege de droogte nog veel stikstof in de bodem kan zitten. Dit betekent dat na een drijfmestgift en na voldoende regen veel nitraat kan worden opgenomen door het gras. Dit geeft een risico op nitrietvergiftiging bij koeien. Ze adviseert daarom op gras dat wordt beweid niet meer dan 15 kuub per hectare te bemesten en bij gras welke gemaaid gaat worden maximaal 25 kuub per ha.

Vernieuwen grasland

Het scheuren van grasland wordt tot en met 30 september toegestaan op klei- en veengrond, mits het perceel uiterlijk 1 oktober opnieuw met gras is ingezaaid.

Op zand- en lössgrond mag grasland tot en met 20 september worden vernietigd, waarbij uiterlijk 21 september nieuw grasland moet worden ingezaaid. Het vernietigen van de graszode moet uiterlijk 7 dagen vooraf worden gemeld bij RVO.nl.

Uitstel inzaaiplicht vanggewas na oogst maïs op zand- en lössgrond

De plicht om direct aansluitend aan de oogst van maïs op zand- en lössgrond vanggewas te zaaien wordt uitgesteld tot uiterlijk 17 september.

Geen korting op premies vergroening

Daarnaast heeft Schouten met EU-landbouwcommissaris Phil Hogan afgesproken dat boeren die door de droogte niet kunnen voldoen aan de vergroeningseisen hiervoor niet gekort worden op hun premies. Boeren kunnen hiervoor een beroep doen op overmacht. De voorwaarden hiervan worden vrijdag bekendgemaakt op RVO.nl.

Door de droogte dreigt er een tekort aan veevoer. Boeren die de komende weken gebruiken om alsnog veevoer te telen zouden daarmee in de knel kunnen komen met EU-vergroeningsregels, dat is met deze afspraak ondervangen.

Boeren kunnen door de droogte mogelijk niet voldoen aan de vergroeningeis om 5% ecologische aandachtsgebieden in te vullen met vanggewassen. In dit geval kunnen boeren bij RVO.nl aangeven dat er sprake is van overmacht. Vergroeningspremies worden dan wel gewoon betaald.

Daarnaast wordt toegestaan dat vanggewassen worden geoogst of begraasd, onder voorwaarde dat er tijdens de verplichte aanhoudperiode van 8 weken een voldoende grondbedekking van het vanggewas over blijft.

Voor meer details: zie de hieronder bijgevoegde brief van de Minister.