Bel ons direct: 0570-503800

Mechanisatie

Mechanisatie

Tuin & Park

Tuin-en-park

Groen

Groen

Grond

Grond

Infra

Infra

Loonwerk

Loonwerk

vrijdag, 25 maart 2016 12:25

Rijenbemesting fosfaat terug

Dankzij de toestemming om Physiostart P Plus te mogen gebruiken als rijenbemesting in de teelt van mais, aardappelen en uien krijgen ook derogatiebedrijven weer de mogelijkheid om een kleine startgift met fosfaat te geven. Mogelijk dankzij een speciale ontheffing vanuit Brussel die is afgegeven.

Bij het verkrijgen van de huidige derogatieregelgeving sneuvelde op een achternamiddag de rijenbemesting met kunstmestfosfaat. Plotseling werd het bedrijven met derogatie verboden om nog kunstmestfosfaat in de rij toe te dienen. Als gevolg daarvan verdwenen ook de toepassingen van verschillende microgranulaten zoals Physiostart. Want ook deze bevatte een hoeveelheid kunstmestfosfaat.

Omdat Timac Agro, de leverancier van Physiostart ervan overtuigd is dat een startgift met wat extra fosfaat goed is voor de groei, startte zij een onderzoek naar alternatieven. Basis daarvoor is een meststof waarbij de fosfaat afkomstig is uit de verwerking van landbouwproducten, in dit geval aardappelen. Door deze herwonnen fosfaat te gebruiken sluit zij aan bij de huidige inzet van het beleid om zoveel mogelijk met circulaire gesloten kringlopen te werken.

Physiostart is een microgranulaat dat in kleine hoeveelheden wordt toegediend bij het zaaien. Door de plaatsing vlak bij de wortels van het kiemplantje is het direct beschikbaar en bevordert het de beginontwikkeling. Dankzij deze voorsprong levert gebruik uiteindelijk een meeropbrengst op. Voor de Physiostart P Plus geldt dat er per ha 30 kg gebruikt mag worden. Met een inhoud van 16 procent fosfaat betekent dit dat ongeveer 5 kg fosfaat wordt gegeven. In een afgelopen jaar door WUR/PPO uitgevoerd proef is gebleken dat dit nieuwe granulaat vergelijkbaar presteert als de oude bekende Physiostart. In deze proef kwam ook het opbrengstverhogende effect weer naar voren. Behandelde percelen gaven een significant hogere opbrengst van bijna een ton drogestof per ha.

Een extra reden voor de toestemming om het product te gaan gebruiken is de vaststelling dat op percelen waar Physiostart is gebruikt de stikstofbenutting met 10 kg/ha stijgt. Dit resulteerde ook in een significante afname van de hoeveelheid nitraat die uit kan spoelen naar het grondwater. Voor bedrijven die Physiostart gaan gebruiken geldt als nadeel dat de fosfaat die wordt aangevoerd wel meetelt in de fosfaatbalans. Het kan dus betekenen dat er bij een fosfaatoverschot iets meer mest afgevoerd moet worden. Daar staat tegenover dat de mestgift in mais wellicht wat beperkt kan worden zodat er meer mest beschikbaar is voor het grasland.