Bel ons direct: 0570-503800

Mechanisatie

Mechanisatie

Tuin & Park

Tuin-en-park

Groen

Groen

Grond

Grond

Infra

Infra

Loonwerk

Loonwerk

dinsdag, 30 augustus 2016 15:17

Uitstel uitrijdverbod verleend voor bouwland

Op 30 augustus 2016 heeft Staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) besloten het uitrijdverbod voor mest en zuiveringsslib voor gebruik op bouwland uit te stellen tot 16 september 2016.

Voorwaarde is wel dat er uiterlijk op 16 september op de betreffende percelen een groenbemester is ingezaaid. Hierdoor mag er op bouwland nog tot en met 15 september 2016 drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib uitgereden worden.

Dit uitstel geldt ook voor de bemesting van winterkoolzaad dat gezaaid wordt voor de zaadwinning in 2017.

Voor grasland is helaas geen uitstel verleend.